עמוד הבית » ביטוח לאומי » אבטלה – זכאות לדמי אבטלה והתייצבות בשירות התעסוקה
רוצים ללמוד לעבוד עם כלי הבינה המלאכותית החזקה ביותר היום שיכול לעזור לכם כמעט בכל משימה? כנסו לאתר צ'אט ג'יפיטי
Town.co.il – המידע המופיע באתר הנו בגדר המלצה בלבד. אין קשר בין האתרים הרישמיים אלינו, אנחנו סך הכל מדריכים כיצד ניתן לבצע את התשלומים ויכול להיות שיהיו שינויים בין מה שמוצג באתר שלנו לאתרי התשלום לכן יש לבדוק היטב את הפעולות אשר אתם מבצעים. אין האתר לוקח אחריות על כל פעולה אשר תבצעו.
ביטוח לאומי

אבטלה – זכאות לדמי אבטלה והתייצבות בשירות התעסוקה

המוסד לביטוח לאומי מאגד את הנושא של אבטלה עבור אזרחי מדינת ישראל והוא דואג להבטיח שלמובטל יהיה סכום כסף שיסייע למחייתו עד שיוכל לחזור לעבוד, בתנאים מסוימים הכתובים בחוק. המוסד לביטוח לאומי דואג לתחום זה, מתוקף תפקידו לדאוג לרווחתו של האזרח. 

מי זכאי לדמי אבטלה?

הזכאים לדמי אבטלה הם אנשים שעבדו כשכירים ויצאו ממעגל העבודה ובתנאי שהם עונים על תנאי הזכאות: 

 1. תושב – על המבקש להיות תושב ישראל או תושב ארעי בדרך לתושבות קבע. 
 2. גיל – אם מלאו למבקש 20 שנים והוא עדיין לא הגיע לגיל 67 – גיל הפנסיה. 
 3. הפסקת עבודה – אם המבקש יצא לחל”ת שלא מיוזמתו, פוטר או הפסיק לעבוד מרצון.
 4. התייצבות חתימה בשירות התעסוקה – על המבקש להתייצב בישרות התעסוקה כדי לנסות ולחזור למעגל העבודה. בשירות התעסוקה יציעו למבקש מגוון עבודות שאליהן הוא יוכל להגיש מועמדות. זהו תנאי ומחייב רישום כבר ביום סיום העבודה. לרישום תוכלו להיכנס לקישור הבא: https://www.taasuka.gov.il/he/PersonalZone/Pages/weaklogin.aspx
 5. תקופת אכשרה – על המבקש לעבוד באופן רצוף לפחות 12 חודשים כשכיר לפני שהוא נרשם לשירות התעסוקה. 

מי לא זכאי לדמי אבטלה?

 • עובד עצמאי
 • בעל שליטה בחברת מעטים זכאי לדמי אבטלה
 • חבר קיבוץ וחבר מושב שיתופי

מצבים בשירות התעסוקה

מצב של אי התייצבות בשירות התעסוקה

מצב של אי התייצבות יגרום לכך שלא תקבלו דמי אבטלה על הימים שבהם לא הגעתם לחתום בשירות התעסוקה. 

מצב של סירוב להצעה מתאימה של שירות התעסוקה

אם קיבלת הצעה מתאימה משירות התעסוקה וסירבת, לא ישולמו לך 90 ימים מיום הסירוב. כל סירוב נוסף יפחית 30 ימים ממספר ימי האבטלה. 

אי הגעה ללשכה עקב מחלה

אי הגעה ללשכת התעסוקה מחייבת תעודת מחלה מרופא ולהציג אותה. עבור 2 ימי המחלה הראשונים לא ישולמו דמי אבטלה, אלא אם מדובר במחלה של 12 ימים רצופים. 

אי הגעה בגלל שירות מילואים

אי התייצבות כתוצאה מהתייצבות למילואים, מחייב להודיע מראש לשירות התעסוקה. ימי המילואים לא יכללו בימי באבטלה, במקומם יקבל המבקש תגמול מילואים.

אי התייצבות בגלל ימי אבל

תקופת אבלות תיקבע לפי דת וקרבה משפחתית. במקרים מסוימים המבקש ימשיך לקבל דמי אבטלה. 

אי התייצבות עקב נסיעה לחו”ל 

אי התייצבות בשירות התעסוקה מבטלת את תשלום דמי האבטלה. כאשר ישוב מחו”ל, יוכל להמשיך לקבל את דמי באבטלה. 

כמה זמן ניתן לקבל דמי אבטלה?

מספר הימים לקבלת דמי אבטלה נקבע לפי גיל המבקש. את מספר הימים שנקבעו, יוכל המבקש לקבל במהלך 12 החודשים מהתאריך הראשון לחודש שבו המבקש נרשם בשירות התעסוקה. תוכלו להתעדכן על דמי האבטלה לפי גיל בקישור הבא: https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/tkufat_zakaut.aspx

הגשת תביעה לדמי אבטלה

בקישור הבא תוכלו להגיש את הבקשה לדמי האבטלה: https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/submit.aspx

חישוב דמי אבטלה

אם אתם מעוניינים לחשב את דמי האבטלה, תוכלו לבצע זאת בקישור הבא: https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/sum.aspx

סיבות להפסקת עבודה שבגינן אולי תוכלו לקבל 

מצבים של חל”ת – חופשה ללא תשלום לא מזכה בדמי אבטלה. במצב כזה תהיה זכאי לדמי אבטלה רק לאחר 90 ימים.  בתקופה זו אסור למבקש להגיע לעבודה. 

מצבים של פיטורים – אם פוטרת, אתה זכאי לדמי אבטלה מהיום הראשון שהתייצבת בשירות התעסוקה. 

מצבים שבהם חוזה העסקה הסתיים

אם חוזה העסקה עם המעסיק הסתיים והתייצבתם בלשכת התעסוקה ודרשתם עבודה, תוכלו לקבל דמי אבטלה מהיום הראשון. 

מצבים שבהם התפטרתם מרצון שלכם

אם התפטרתם מהעבודה מרצון אישי שלכם, תוכלו לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מרגע הפסקת העבודה וזאת בתנאי שהתייצבתם בלשכת העבודה מיום סיום העבודה. 

מתי הסיבות להפסקת עבודה מרצון הן מוצדקות?

אם התפטרתם מהעבודה ואתם מעוניינים בדמי אבטלה מהיום הראשון, יהיה עליכם להוכיח שסיבת ההפסקה היא מוצדקת. יש כמה תנאים לסיבות מוצדקות:

 1. אם תנאי העבודה הורעו באופן משמעותי
 2. אם התפטרתם בגלל מצב רפואי שלכם או של אחד מבני המשפחה שלכם
 3. אם שיניתם מקום מגורים למקום מרוחק לפחות 60 קילומטרים ממקום העבודה
 4. אם הוטרדתם מינית בעבודה.

שנת שבתון אצל מורות

מורה בשנת שבתון לא מקבל דמי אבטלה כי מותר לו לעבוד רק שליש משרה, משרות שלא קיימות בשירות התעסוקה. 

פרישה לגמלאות

אדם יהיה זכאי לדמי אבטלה במידה ופרש לגמלאות שלא מיוזמתו לפני גיל הפרישה. הוא יהיה זכאי לדמי האבטלה מהיום הראשון שיתייצב בשירות התעסוקה. 

במידה ופרש מיוזמתו, יהיה זכאי לדמי אבטלה רק לאחר 90 ימים. יש לציין, כי נשים שפרשו בגיל 62, גיל פרישה לנשים, יהיו זכאיות גם הן לדמי אבטלה רק לאחר 90 ימים. 

איך משולמים דמי האבטלה?

דמי אבטלה משולמים לפי ההתייצבות של המבקש בלשכת התעסוקה. בשבוע שלא התייצבתם בלשכה, לא תקלו את דמי האבטלה, לכן בכל חודש דמי האבטלה עשויים להיות שונים. 

מועד התשלום מתכנס לתאריך ה-12 לחודש או תאריכים סמוכים לו בהתאם לימי העסקים ומועדים בשנה. במועד אתם למעשה תקבלו את הסכום על החודש הקודם. 

דמי האבטלה עוברים אל חשבון הבנק שהמבקש מסר בעת הגשת התביעה לדמי אבטלה. כל ארבעה חודשים של אבטלה, 5 הימים הראשונים לא משולמים. 

הגשת תביעה לביטוח לאומי על דמי אבטלה, ניתן לבצע בקישור הבא: https://www.btl.gov.il/%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d%20%d7%95%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/forms/unemployment_forms/Pages/Fill1500.aspx

נשים לאחר לידה

נשים לאחר לידה זכאיות לדמי אבטלה בהתאם לתנאי הזכאות הרגילים, בניהם חתימה בלשכת התעסוקה. מעבר לכך, היולדת לא תקבל דמי אבטלה עבור התקופה שבה שולמו לה דמי לידה מביטוח לאומי. 

מעבר לכך, ישנם מספר מצבים שעשויים להתרחש לאחר לידה:

 1. פיטורים – אם פיטרו את היולדת לאחר הלידה או בסיום חופשת הלידה, היא תהיה זכאית לדמי אבטלה ממועד הפיטורים. בכל מקרה כדאי לדעת שאסור למעסיק לפטר עובדת בחופשת לידה ועד 60 ימים לאחר שחזרה לעבודה. 
 2. התפטרות לגידול הילד – הפסקת עבודה מרצון לצורך גידול הילד, תזכה את היולדת בדמי אבטלה רק לאחר 90 ימים. אם הסיבה הינה מוצדקת, תוכל היולדת לקבל את דמי האבטלה מהרגע הראשון. 

סיבות מוצדקות יכולות להיות: שעות עבודה מרובות, מרחק מהבית, היעדר משרת אם במקום העבודה, הרעת תנאים או מצב בריאותי. 

3/5 - (2 דירוגים)

הוסף תגובה

לחץ כאן כדי להגיב

נגישות